Anvisning för bekämpning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus in hälsovårdsinrättningar : MRSA-expertarbetsgruppens rekommendation

Julkari

Anvisning för bekämpning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus in hälsovårdsinrättningar : MRSA-expertarbetsgruppens rekommendation

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308064253

Näytä kaikki kuvailutiedot

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: